NEDOVOĽTE

rakovine vziať Vám dych

Každú minútu sa v ľudskom tele delia milióny buniek. Rakovina nastáva, keď sa toto delenie buniek stáva abnormálne alebo nekontrolované. Toto abnormálne bujnenie buniek môže vytvoriť nádor, ktorý narúša, eroduje, a ničí normálne tkanivo. Každá časť tela môže byť ovplyvnená rakovinou.

Rakovina pľúc je jedna z najčastejších typov rakoviny vôbec. Môže postihnúť kohokoľvek, bez ohľadu na vek, či pohlavie. Aj keď sa obyčajne spája s hrozivými predstavami, dnes už je možné toto ochorenie účinne liečiť. Povedomie o tejto chorobe je však ešte stále nízke a ovplyvnené rôznymi polopravdami a mýtmi. Ak by bola lepšia informovanosť o možných príznakoch choroby a pacienti by vyhľadali lekára včas, šance na úspešnú liečbu by boli vyššie. Preto je mimoriadne dôležité poznať varovné príznaky a vyhľadať lekára, pokiaľ sa objavia nejaké ťažkosti.

Liečba malých nádorov operáciou vedie až v 80% k vyliečeniu

Strach čo i len hovoriť o rakovine pľúc už dávno nie je namieste. Naopak, práve nedostatok informácií je často príčinou, že ľudia nevyhľadajú lekára včas, kedy je ešte možné ochorenie úspešne liečiť. Pacienti s už diagnostikovaným ochorením a ich blízki sa pomocou informácií  o nových, účinných možnostiach liečby môžu zbaviť pocitov beznádeje, zmierniť strach a obavy, ktoré toto závažné ochorenie prirodzene prináša. Čím viac informácií máte, tým úspešnejšie môžete rakovine čeliť.

Rakovina pľúc sa netýka len fajčiarov, môže postihnúť kohokoľvek

Nie je možné presne vysvetliť, prečo vlastne rakovina pľúc vzniká a podľa čoho si vyberá svoje obete, no poznáme faktory, ktoré riziko vzniku ochorenia zvyšujú:

  • Fajčenie - najdôležitejší rizikový faktor. Aktívne fajčenie zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc asi 3-násobne, u pasívnych fajčiarov rastie asi o 20%. Prestať fajčiť nie je nikdy neskoro. Riziko rakoviny u bývalého fajčiara sa vyrovnáva riziku nefajčiara asi po 13 rokoch od zanechania návyku. No aj keď je pravda, že fajčiari sú ohrození rakovinou pľúc najviac, v posledných rokoch rastie výskyt tejto choroby aj u ľudí, ktorí nikdy v živote nefajčili.
  • Dedičnosť – zvyšuje riziko 2-3 násobne.
  • Škodliviny na pracovisku - najmä azbest, radón, chróm, nikel, vinylchlorid...
  • Prašné a znečistené životné prostredie.
  • Chronické ochorenia dýchacích ciest - napríklad idiopatická pľúcna fibróza, tuberkulóza...
  • Stres, depresie - podľa niektorých štúdií majú ľudia s depresiou zníženú imunitu a 2 - 3 násobne vyššiu pravdepodobnosť ochorieť na rakovinu.

Liečba MÁ význam

V súvislosti s liečbou pacientov s rakovinou sa často hovorí o „predĺžení prežitia“, no nie každý vie, čo si má pod tým predstaviť. Predĺženie prežitia neznamená predĺženie utrpenia, ale týždne, mesiace, či roky, počas ktorých môže pacient žiť takmer plnohodnotným životom a prežívať radostné a dôležité životné udalosti.

Užitočné a zaujímavé informácie

o ochorení a jeho liečbe nájdete v brožúre „Čo môžete urobiť?" - sprievodcovi pre pacientov a pre tých, ktorí sa o nich starajú.

Rady a odporúčania pre lepšie psychické zvládanie onkologického ochorenia a liečby (Rakovina pľúc) nájdete v brožúre

Nezostávajte so svojou chorobou sami