Bezplatná infolinka 0800 800 702 Pondelok až piatok 11:00 - 14:00

Prieskum zameraný na fajčenie vysokoškolskej mládeže

Keďže je v súčasnej spoločnosti fajčenie veľmi rozšíreným javom, rozhodli sme sa v spolupráci so študentmi z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zrealizovať prieskum fajčenia vysokoškolskej mládeže. Prieskumom sme nielenže nevyvrátili klasické zaužívané stereotypy:  „nefajčiari sú nudní“ či „ mladí, ktorí nefajčia sú čudní“, ale smutne potvrdili fakt, že cigarety tvoria každodennú súčasť mladých ľudí v súčasnej spoločnosti.

Pdf dokument

Prieskum zameraný na fajčenie vysokoškolskej mládeže v Nitre