Práva onkologického pacienta

Európska skupina pre práva a povinnosti pacientov a zdravotníkov vytvorená pri Asociácii európskych líg proti rakovine (ECL) vydala smernicu Práva onkologického pacienta, ktorú prijala v roku 2002 v Oslo a mali by ju rešpektovať všetky členské štáty Európskej únie.

 • 1
  Právo na včasné zistenie diagnózy a liečbu - zahŕňa právo na najvyššiu kvalitu podľa európskych noriem, kvalifikovaný tím odborníkov, kvalitnú informovanosť, najnovšie prístrojové a technické možnosti, možnosť zaradiť sa do prebiehajúcich klinických štúdií.
 • 2
  Právo na najvyššiu kvalitu starostlivosti - musí viesť k zlepšeniu kvality života pacientov aj ich rodín, zahŕňa právo pacientov zúčastňovať sa priamo pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti, prístup k tímu odborníkov a odborným službám, právo na podporu pacientov a ich rodín z dostupných zdrojov, právo pacienta na súkromie a dôstojné zaobchádzanie.
 • 3
  Vzťah medzi pacientmi a zdravotníkmi - musí sa zakladať na vzájomnej dôvere a rešpekte, zahŕňa čas na rozhovor a komunikáciu, právo na primeranú a citlivú ústnu informáciu, právo sťažovať sa, právo zainteresovať aj iných, napríklad priateľov a rodinu.
 • 4
  Právo na úplnú informovanosť - a to pre pacienta aj ich rodiny, najmä pri informáciách, ktoré pomôžu zabezpečiť čo najľahší priebeh ochorenia a pomôcť pri jej zvládaní, čo zahŕňa informácie o dostupných adresároch nemocníc, hospicov a podobne, o normách a smerniciach pre poskytovanie spoľahlivých informácií na základe výsledných údajov a podobne.
 • 5
  Právo na psychologickú podporu pacientov a ich príbuzných - má zásadný význam po zistení diagnózy, počas liečby, aj v období po ukončení terapie. Okrem psychickej podpory je nemenej dôležitá aj emocionálna opora pacientov aj ich príbuzných. Mali by mať prístup k linkám pomoci, podporným skupinám, psychológovi v nemocnici.
 • 6
  Právo na sociálnu a finančnú podporu - aby sa zmenšilo priame aj nepriame finančné a spoločenské bremeno, ktoré súvisí s onkologickým ochorením. Pacient má právo na poskytovanie rád o možnostiach finančnej podpory a o zákonných príspevkoch, na riešenie problémov súvisiacich s vybavovaním žiadosti, o špecifickej ochrane v zamestnaní, a pod.
 • 7
  Právo na rehabilitáciu - musí byť dostupná pre pacientov, ktorí ukončili liečbu, aby sa zlepšil ich zdravotný stav, dosiahla sa emocionálna pohoda a zlepšenie kvality života. Zahŕňa právo na individuálny rehabilitačný plán, prevenciu vedľajších účinkov liečby, možnosti rekonštrukčných chirurgických zákrokov, ako aj prístup k poisteniu a bankovým pôžičkám.
 • 8
  Právo na paliatívnu starostlivosť - aby sa pacientom na konci života uľahčila situácia a aby sa zmiernili aj problémy ich rodín. Pacient má právo rozhodnúť o tom, kde strávi posledné dni života, právo na umožnenie prijatia na paliatívne oddelenie alebo prístupu k paliatívnym službám. Rodina má právo na zabezpečenie emocionálnej opory.
 • 9
  Právo na právnu ochranu - oprávňuje pacientov, aby sa stali partnermi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej aktívnymi účastníkmi. Tým si môžu zabezpečiť čo najúčinnejšiu liečbu a čo najlepšie výsledky. Spoluúčastníkmi sú aj pracovníci z oblasti sociálnej starostlivosti. Podstatnými prvkami právnej ochrany sú združenia pacientov, dialóg medzi pacientmi, združeniami a inými zainteresovanými skupinami, školenia a neustála podpora pacientov, aby mohli účinne chrániť svoje práva.