Vyšetrenia pri diagnostike rakoviny pľúc

Krvné testy

Jednoduchý odber a rozbor krvi umožní posúdiť celkový zdravotný stav.

Röntgen hrudníka

Asi u 10 % pacientov, ktorí nemajú žiadne príznaky, je pľúcny karcinóm odhalený pri röntgenovom vyšetrení, často náhodou, keď je súčasťou predoperačného, či iného vyšetrenia. Umožňuje odhaliť zápaly, zjazvenia, výrastky, infekcie a iné abnormality. Dokáže tiež zobraziť zväčšené lymfatické uzliny.

CT a PET CT vyšetrenie

CT je skratka pre počítačovú tomografiu, PET CT označuje tzv. pozitrónovú emisnú tomografiu. Tieto vyšetrenia dokážu odhaliť nádor, jeho lokalizáciu, rozšírenie, aj metastázy a sú veľmi presné. Vytvoria obrazy jednotlivých tenkých pľúcnych vrstiev, čím sa získa omnoho detailnejší prehľad o celkovom stave pľúcneho tkaniva. Obe vyšetrenia sa môžu kombinovať. Sú bezbolestné, no môžu trvať aj niekoľko hodín. Pred vyšetrením vám môže lekár podať rádioaktívnu látku vo forme nápoja alebo injekčne, čo umožní vyhotoviť ešte presnejší obraz vnútorných štruktúr, keďže rakovinové bunky absorbujú väčšie množstvo rádioaktivity, ako zdravé. Rádioaktívna látka, ktorá sa pri vyšetrení používa, neprináša žiadne riziko ani vedľajšie účinky. Pri PET CT vyšetrení sa obyčajne odporúča 4 hodiny pred vyšetrením nejesť. Po vyšetrení pite veľa tekutín a zabezpečte si odvoz domov.

Vyšetrenie spúta

Umožňuje mikroskopicky vyšetriť vzorku buniek získaných z vykašľaného hlienu.

Biopsia

Odber vzorky tkaniva a jeho vyšetrenie pod mikroskopom je jediná metóda, ktorá môže s istotou potvrdiť alebo vyvrátiť zhubné ochorenie. Umožňuje tiež stanoviť presný typ nádoru. Je štandardnou súčasťou diagnostiky pľúcneho karcinómu a je nevyhnutné vykonať ho pred rozhodnutím o liečbe. Výnimkou môžu byť niekedy pacienti, ktorých nádor je možné operovať – vtedy sa môže overiť typ nádoru pri samotnej operácii. V ostatných prípadoch sa urobí biopsia - odber malej vzorky tkaniva - ktorá sa potom vyšetrí pod mikroskopom. Biopsia sa vykonáva pri lokálnej anestézii, takže nie je bolestivá, aj keď vyšetrenie môže byť trochu nepríjemné. Obyčajne si nevyžaduje pobyt v nemocnici a krátko po zákroku budete môcť ísť domov, no je dobré zabezpečiť si niekoho, kto vás odvezie. Na vyšetrenie sa nemusíte špeciálne pripraviť, lekári vám ale pravdepodobne odporučia, aby ste pred ním nejedli.

Vzorka tkaniva sa môže odobrať niekoľkými spôsobmi:

Punkcia ihlou

Lekár vám povie, aby ste zadržali dych a potom odoberie vzorku tkaniva nádoru špeciálnou ihlou priamo cez hrudnú stenu. Zákrok sa vykonáva pod CT kontrolou a miesto vpichu budete mať znecitlivené.

Bronchoskopia

Umožňuje lekárovi nahliadnuť do pľúc a tiež odobrať malú vzorku tkaniva. Počas vyšetrenia sa hrdlo vystrieka anestetickou látkou, takže vyšetrenie nebudete cítiť. Niekedy sa tiež odporúča užiť upokojujúcu tabletku, aby ste sa uvoľnili. Potom vám lekár ústami alebo nosom zavedie tenkú ohybnú hadičku so svetlom a kamerou, skontroluje dýchacie cesty a odoberie vzorku z pľúc. Po biopsii hrozí riziko krvácania, preto vám môže lekár odporučiť, aby ste aspoň 2 hodiny po zákroku pokojne a rovno ležali. Pokiaľ by ste vykašliavali krv (viac ako približne 1 čajovú lyžičku) alebo ak by krv presakovala bandáž pokrývajúcu miesto punkcie, ihneď kontaktujte lekára. Rovnako lekárovi oznámte, pokiaľ by sa u vás objavila horúčka, závažná bolesť hrudníka, ťažkosti s dýchaním alebo mihanie pred očami, či závrate.

Mediastinoskopia

Toto vyšetrenie sa vykonáva v celkovej anestézii a obyčajne si vyžaduje krátky pobyt v nemocnici. Mediastinoskopia je minimálne invazívny chirurgický zákrok, pri ktorom sa malým, asi 3 cm rezom na krku zavádza popred priedušnicu tenká kovová trubička s kamerou. Umožňuje skontrolovať značnú časť oblasti medzi pľúcami a odobrať vzorky zo zväčšených lymfatických uzlín. Vďaka anestézii nebudete nič cítiť. Pomerne často sa mediastinoskopia využíva na určenie štádia pľúcneho karcinómu a jej výsledky ovplyvňujú rozhodnutie o spôsobe liečby.

Vyšetrenia pľúcnych funkcií

Pred zvážením liečebných možností by mala byť posúdená výkonnosť a pľúcne funkcie pacienta, napr. pokles vitálnej kapacity pľúc, výpočet rezervnej kapacity pľúc, vyšetrenie krvných plynov (nasýtenie krvi kyslíkom) a podobne. Napovedajú ako pacient zvládne odstránenie nádoru s časťou pľúc, či mu nehrozí príliš vysoké riziko po zákroku a aké liečebné možnosti sú preňho tie najvhodnejšie.

Magnetická rezonancia

Robí sa najmä pri pravdepodobnosti metastáz a podobne ako CT poskytuje podrobný obraz orgánov. Vyšetrenie je bezbolestné, ale hlučné, preto vám pred ním nasadia protihlukové slúchadlá. Trvá asi pol hodinu až hodinu, počas ktorej budete musieť ležať v pokoji a nehýbať sa. Môžete pred ním normálne jesť aj piť a hneď po vyšetrení budete môcť ísť domov.

Ultrazvukové vyšetrenie

Ide o zobrazovaciu metódu, ktorá dokáže odhaliť tekutinu v pľúcach a tiež umožňuje vyšetriť iné orgány, či sa do nich rakovina nerozšírila. Najčastejšie sa robí ultrazvuk brucha, pri ktorom lekár skontroluje pečeň a obličky.

Izotopové vyšetrenie kostí

Poskytuje podrobnejší pohľad ako bežný röntgen a pomáha odhaliť, či sa nádor z pľúc rozšíril do kostí. Najprv sa malé množstvo rádioaktívnej látky vstrekne do žily a „označí“ postihnutie kostí, nakoľko miesta zasiahnuté rakovinou absorbujú väčšie množstvo rádioaktivity, ako zdravá kosť. Príprava na vyšetrenie môže trvať aj niekoľko hodín. Pri samotnom vyšetrení budete ležať a kamera, ktorá vyhotoví snímky, sa vás nebude dotýkať. Nebudete nič cítiť a hneď po výkone môžete ísť domov. Množstvo rádioaktívnej látky použité pri tomto vyšetrení je veľmi malé a nepredstavuje zdravotné riziko.