Mýty a povery o rakovine pľúc

Rakovina pľúc sa týka iba fajčiarov

Je pravda, že fajčiari sú ohrození rakovinou pľúc najviac, no v posledných rokoch rastie výskyt tejto choroby aj u ľudí, ktorí nikdy v živote nefajčili. Medzi pacientmi - nefajčiarmi je asi 10 % mužov a až tretina žien, ktoré cigaretám nikdy neholdovali. Rizikom je aj nedobrovoľné, pasívne fajčenie, ktoré zvyšuje riziko rakoviny asi o 20 %.

Ľudia s rakovinou pľúc si za svoje ochorenie môžu sami

Aj keď poznáme faktory, ktoré riziko choroby zvyšujú, nie je možné presne vysvetliť, prečo vlastne rakovina pľúc vzniká a podľa čoho si vyberá svoje obete. Úlohu zohráva dedičnosť, znečistené ovzdušie, pracovné prostredie a mnoho ďalších vplyvov. Rakovinu pľúc si človek sám priamo nespôsobí rovnako ako iné typy rakoviny, pretože medzi pacientmi sú aj nefajčiari.

Je to smrteľné ochorenie

Je pravda, že rakovina pľúc patrí medzi nádorové ochorenia s najvyššou úmrtnosťou. Príčinou je však najmä príliš neskoré odhalenie choroby. Vďaka pokrokom v medicíne sa už dnes dá aj rakovina pľúc úspešne liečiť, pokiaľ sa odhalí v rannom štádiu.

Informácie o rakovine človeka len vyplašia, radšej nič nevedieť

Strach čo i len hovoriť o rakovine pľúc už dávno nie je namieste. Naopak, práve nedostatok informácií je často príčinou, že ľudia nevyhľadajú lekára včas, kedy je ešte možné ochorenie úspešne liečiť. Pomocou informácií o nových, účinných možnostiach liečby by sa mnohí mohli zbaviť strachu a pocitov beznádeje, keby ochorenie postretlo ich alebo niekoho blízkeho. Čím viac informácií máte, tým úspešnejšie môžete rakovine čeliť.