Pomoc chorému príbuznému

Adaptácia na život s onkologickým ochorením je náročný proces. Chorému sa nečakane a v krátkom čase menia sociálne a pracovné role, kompetencie a spôsob života. Jeho pracovnou náplňou sa na čas stáva liečba a domovom nemocnica. Prítomnosť, zdieľanie a láska najbližších sú pre pacienta motiváciou prečo s chorobou bojovať, a zároveň najdôležitejšou podporou v tom, ako jej čeliť. Samozrejme, že choroba zasahuje nie len pacienta, ale aj jeho najbližšiu rodinu a priateľov. Výrazne ovplyvňuje priority a fungovanie rodiny, každý z jej členov musí zvládať mnohé úlohy a obsadzovať nové role.

Základom toho, aby to medzi chorým a vami - rodinou či priateľmi - mohlo fungovať, je dobrá komunikácia. Teda nájsť efektívny spôsob ako vzájomne zdieľať novú životnú situáciu. Ako sa k nemu dopracovať?

  • Neunikajte od chorého partnera či priateľa v obave, že mu nemáte čo ponúknuť. To najviac, čo mu môžete dať, je vaša prítomnosť, podpora a priestor na rozhovor.
  • Chorý sa niekedy cíti na príťaž, má problém hovoriť o tom, čo by potreboval. Uistite ho, že je pre vás v poriadku a jednoduchšie, ak vám povie, čo pre neho môžete urobiť.
  • Ak chcete vedieť o tom, ako sa cíti alebo čo prežíva, pýtajte sa, nepredpokladajte.
  • Ak chcete, aby vedel, ako sa cítite alebo čo prežívate vy, povedzte mu to. Nepredpokladajte, že „to vycíti".
  • Nevnucujte chorému svoje predstavy o tom, čo by mu prospelo, pýtajte sa, čo by chcel.

V partnerskom vzťahu:

  • Dajte partnerovi aj sebe priestor na emócie - slzy, ľútosť, hnev... nebrzdite ich. Pokúste sa vzájomne rešpektovať v niekedy rozdielnych spôsoboch prežívania a zvládania tohto náročného životného obdobia.
  • Pozor na príliš veľké očakávania alebo požiadavky - či už na seba, alebo na partnera. Tlak a napätie vo vzťahu je to posledné, čo v takomto náročnom období potrebujete.
  • Choroba nie je vhodné obdobie na rozoberanie a riešenie vážnych problémov vo vzťahu. Myslite na to, že chorý potrebuje všetku energiu na zvládanie liečby.
  • Nezabúdajte, že ak sa chcete postarať o chorého, musíte sa postarať v prvom rade o seba. Stále platí, že len ak máme z čoho, môžeme dávať.

Mgr. Mária Andrašiová, psychológ